Sponzorstvo

Aj vďaka nášmu finančnému príspevku sa podarilo zorganizovať nasledovné akcie za rok 2008:

XI. ročník Majstrovstiev Európy F.I.S.T.C. v pretekoch psích záprahov konajúcich

v dňoch 7.-10. februára 2008 – organizoval  športový klub DONLY Donovaly

 

Premium Galavečer Boxu, organizovaný Občianskym združením KO BOX CLUB Galanta

dňa 19.decembra 2008

 

Oslavy 30. Ročníka Interligy, organizátorom ktorých bolo OZ Galantská Inteligencia

dňa 1. Novembra 2008

 

0.ročník Galantafest 2008, organizátorom ktorého bolo OZ Templars Slovakia, konajúci dňa 6. septembra

 

Kultúrne leto 2008, organizátorom ktorého bolo MsKs Galanta

V roku 2009 sme finančne podporili nasledovné akcie:

Slávnostné ukončenie 31.ročníka Interligy, ktorého organizátorom bolo OZ Galantská Inteligencia dňa 16.októbra 2009

 

Galantafest 2009. Organizátor bolo Občianske združenie OZ Templars Slovakia dňa 2.septembra 2009

 

Medzinárodné stretnutie v boxe konajúce dňa 18.decembra 2009. Organizátorom bolo OZ KO BOX CLUB Galanta

Od roku 2011 sme každoročným sponzorom letnej akcie s názvom Rozlúčka s letom, organizovanej Občianskym združením Pre rozvoj Galanty.

Od roku 2013 podporujeme OZ FC Slovan Galanta pravidelným zabezpečením dopravy futbalistov na zápasy.