Sociálno právna poradňa

Sociálno-právna poradňa zdarma !
 
Sociálno-právna poradňa svoje odborné služby poskytuje pravidelne a bezplatne od pondelka do piatku v časoch od 09.00 h do 16.00 h. na tel. čísle: 0948 680 202.


Svoje otázky môžete zasielať aj písomne na mailovú adresu: pomozemeporadime@gmail.com alebo na korešpondenčnú adresu: Sociálno-právna poradňa, Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
 
Zaistíme, aby ste netrpeli neznalosťou svojich práv a povinností, aby ste sa vyznali v spleti úradov, inštitúciií a služieb, pomôžeme Vám pri riešení každodenných problémov a najmä nepriaznivých pracovných a súkromných situácií.
 
NAŠE BEZPLATNÉ SLUŽBY PRE VÁS:
- Pracovníci poskytujú klientom relevantné informácie z oblasti pracovného, rodinného ale i trestného práva a zákona o sociálnej pomoci.
- Odborníci poskytujú telefonické, alebo písomné sociálno-právne poradenstvo nielen vo všeobecnej, ale i v konkrétnej rovine vzhľadom na predkladaný problém.
- Na požiadanie volajúceho klienta vstupujú pracovníci poradne do intervenčného procesu formou korešpondencie či osobného kontaktu nielen s klientom, ale i s inštitúciami.
- Následné intervencie sú realizované v súlade s očakávaniami klienta a vždy v  jeho prospech.
- Nahlasujte nám všetky vážne a nežiadúce situácie či už z pracovného, rodinného, alebo trestného práva.

O sociálno-právne poradenstvo môže zdarma požiadať len zamestnanec firmy EUROTRADE - SR  a.s. Pre zamestnancov inej firmy tieto služby neposkytujeme.