Sociálně-právní poradna

Sociálně-právní poradna zdarma!


Sociálně-právní poradna své odborné služby poskytuje pravidelně a bezplatně od pondělí do pátku v časech od 09.00 h do 16.00 h na tel. čísle 0948 680 202.


Své otázky můžete zasílat i písemně na e-mailovou adresu pomozemeporadime@gmail.com nebo na korespondenční adresu Sociálno-právna poradňa, Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.


Zajistíme, abyste netrpěli neznalostí svých práv a povinností, abyste se vyznali ve spleti úřadů, institucí a služeb, pomůžeme Vám při řešení každodenních problémů a zejména nepříznivých pracovních a soukromých situací.

NAŠE BEZPLATNÉ SLUŽBY PRO VÁS
- Pracovníci poskytují klientům relevantní informace z oblasti pracovního, rodinného, ale i trestného práva a zákona o sociální pomoci.
- Odborníci poskytují telefonické anebo písemné sociálně-právní poradenství nejen ve všeobecné, ale i v konkrétní rovině vzhledem k předloženému problému.
- Na požádání volajícího klienta vstupují pracovníci poradny do intervenčního procesu formou korespondence či osobního kontaktu nejen s klientem, ale i s institucemi.
- Následné intervence jsou realizovány v souladu s očekáváním klienta a vždy v jeho prospěch.
- Hlaste nám všechny vážné a nežádoucí situace ať už z pracovního, rodinného nebo trestního práva.


O sociálně-právní poradenství může zdarma požádat jen zaměstnanec firmy EUROTRADE – SR a.s. Pro zaměstnance jiné firmy tyto služby neposkytujeme.