Registrácia uchádzača

Registrácia uchádzača o zamestnanie

KTO našiel kontakt na uchádzača (Vaše údaje)


KOHO registrujete


Záujem o prácu v (označte)

áno nie
áno nie
áno nie
áno nie
áno nie
áno nie
áno nie

Doplňujúce informácie

áno nie

Čestne prehlasujem, že som poskytol všetky údaje pravdivo a dobrovoľne. Zároveň dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov a ich archiváciu v spoločnosti Eurotrade – SR a.s., na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.