Pracovný poriadok

Platný pracovný poriadok spoločnosti EUROTRADE - SR  a.s. si viete stiahnuť tu:

Pracovný poriadok (.doc)


Dodatok k pracovnému poriadku si viete stiahnuť tu:

Dodatok k pracovnému poriadku (.doc)


Splnomocnenie slúži pre prevzatie mzdy a/alebo stravných lístkov za iného Vami splnomocneného zamestnanca. Je potrebné predložiť obidva občianske preukazy aj splnomocniteľa aj splnomocnenca.

Splnomocnenie (.doc)