Pracovní pořádek

Platný pracovní pořádek společnosti EUROTRADE – SR a.s. si můžete stáhnout zde:

Pracovní pořádek (.doc)


Dodatek k pracovnímu pořádku si můžete stáhnout zde:

Dodatek k pracovnímu pořádku (.doc)


Zplnomocnění slouží při převzetí mzdy a/nebo stravenek za jiného Vámi zplnomocněného zaměstnance. Je potřeba předložit oba občanské průkazy – jak zplnomocnitele, tak zplnomocněnce.

Zplnomocnění (.doc)