Naše služby

Poskytujeme

  • inzerci a vyhledávání uchazečů o zaměstnáni
  • výběr vhodných pracovníků
  • uzavírání smluv
  • dopravu do místa výkonu práce
  • ubytování
  • kontrolu docházky koordinátorem
  • zpracování mzdové a personální agendy


„Vy znáte nás, my známe Vaše potřeby.
Rozhodnutí pro EUROTRADE – SR a.s.
proto nebude krokem do neznáma.“

Prostřednictvím koordinátora zabezpečujeme každodenní kontrolu kvality poskytovaných služeb.

Pro své klienty zabezpečujeme pracovní sílu podle jejich INDIVIDUÁLNÍCH požadavků na zručnost, vzdělání, kvantitu, věk a vzhledem k charakteru vykonávané práce i upřednostňování pohlaví. Součástí poskytovaných služeb je pro nás zabezpečení zaměstnance vstupním BOZP školením, lékařskou prohlídkou, pracovním oděvem, jakož i specifickými osobními ochrannými pracovními pomůckami podle potřeb obchodního partnera.


"Je pro nás samozřejmostí zabezpečení
maximální stability přidělovaných pracovníků."