Naše služby

Poskytujeme

  • inzerciu a vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie
  • výber vhodných pracovníkov
  • uzatváranie zmlúv
  • dopravu do miesta výkonu práce
  • ubytovanie
  • kontrolu dochádzky koordinátorom
  • spracovanie mzdovej a personálnej agendy


„Vy poznáte nás, my poznáme Vaše potreby.
Rozhodnutie pre EUROTRADE - SR  a.s.
preto nebude krokom do neznáma.“

Prostredníctvom koordinátora zabezpečujeme každodennú kontrolu kvality poskytovaných služieb.

Pre svojich klientov zabezpečujeme pracovnú silu podľa ich INDIVIDUÁLNYCH požiadaviek na zručnosti, vzdelanie, kvantitu, vek a vzhľadom k charakteru vykonávanej práce aj uprednostňované pohlavie.
Súčasťou poskytovaných služieb je pre nás zabezpečenie zamestnanca vstupným BOZP školením, lekárskou prehliadkou, pracovným odevom ako aj špecifickými osobnými ochrannými pracovnými pomôckami podľa potrieb obchodného partnera.


"Je pre nás samozrejmosťou zabezpečenie
maximálnej stability prideľovaných pracovníkov."